“Pomáhame Vám recyklovať a ešte na tom aj zarobiť.”

Čo vykupujeme

 • oceľový a liatinový odpad
 • farebné kovy (meď, mosadz, bronz, hliník)
 • antikor (nemagnetický)
 • káble (medené aj hliníkové)

Rozdelenie vykupovaných odpadov:

 • Železo ťažké upravené (hrúbka kovu nad 4mm a max. rozmer 150x50x50cm)
 • Železo ťažké neupravené (hrúbka kovu nad 4mm; apoň jeden z rozmerov je väčší ako 150x50x50cm)
 • Železný plech (hrúbka kovu pod 4mm)
 • Meď nová (lesklá, neoxidovaná, nelakovaná)
 • Meď mix
 • Mosadz
 • Mosadzné chladiče
 • Bronz
 • Hliník - vodiče
 • Hliník - kusový
 • Hliník - mix
 • Antikor (nemagnetický)


Nevykupujeme
:

 • kanalizačné poklopy
 • koľajnice
 • zvodidlá
 • dopravné značky
 • chladničky
 • práčky
 • elektromotory

 

Zoznam odpadov podľa katalógu odpadov vyhl. č.284/2001 Z.z., ktoré sú predmetom zberu odpadov:
Katalóg. č. Názov odpadu
120101 piliny a triesky zo železných kovov
120102 prach a zlomky zo železných kovov
120103 piliny a triesky z neželezných kovov
120104 prach a zlomky zo neželezných kovov
150104 obaly z kovu
160106 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce
160116 nádrže na skvapalnený plyn
160117 železné kovy
160118 neželezné kovy
160214 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 160213
170401 meď, bronz, mosadz
170402 hliník
170403 olovo
170404 zinok
170405 železo a oceľ
170407 zmiešané kovy
170411 káble iné ako uvedené v 170410
191001 odpad zo železa a ocele
191002 odpad z neželezných kovov
191202 železné kovy
191203 neželezné kovy
200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135
200140 kovy